Grandex Oy Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Grandex Oy
Y-tunnus: 2539511-7
Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marjaana Järvinen

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Grandex Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterissä käsittelemme asiakkaidemme ja heidän edustajiensa henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käytämme asiakkaan tietoja markkinointitarkoituksiin, asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintäämme ja fabtecstore.com-verkkopalvelumme käyttökokemuksen parantamiseen. Lähetämme asiakkaalle hänen suostumuksensa perusteella myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita asiakkaan jättämiä tietoja. Evästeiden avulla saamme verkossa vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin meillä on mahdollista kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Keräämme seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan selaimelle lähettämät evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan nimen ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseemme. Keräämme henkilötiedot asiakkaalta itseltään. Seuraamme myös evästeitä ja keräämme Fabtecstore-sivuilla asiakkaan vierailun jättämästä jäljestä IP-osoitteen.

Tietojen luovutus
Emme luovuta keräämiämme tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • pyytää tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • pyytää henkilötietojensa poistamista
  • pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Voimme pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöään sekä varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyn perusteella.

Asiakkaalla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli asiakas katsoo, että emme ole käsitelleet hänen henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostitse seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Grandex Oy Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki tai [email protected].